Archivní konference

18. Celostátní archivní konference – program ZDE

Přihlašovací formulář

 

Úterý 23. dubna 2019

  13.30–15.00 Koncepce českého archivnictví. Kde jsme a kam směřujeme

 • I. blok 15:30-17:30

  SEKCE 1 Výroba nápojů v průmyslovém opojení: Vývoj segmentu v širších historických souvislostech

 • SEKCE 2 Osobní údaje v archivnictví, GDPR a obecné trendy a překážky v akvizici a zpřístupňování archiválií s osobními údaji

 • SEKCE 3 Kdo hledá, najde? Staré a nové cesty archivním labyrintem

 • SEKCE 4 Vzdělávání archivářů a specialistů pro správu dokumentů a záznamů ve 21. století

 • 18:00-19:00

  SEKCE 1 Výroba nápojů v průmyslovém opojení

 • SEKCE 2 Ve víru bezradnosti. Archivní výběr dokumentů z informačních systémů veřejné správy

 • SEKCE 3 Jak se stát archivářem?

 • SEKCE 4

 

Středa 24. dubna 2019

  8:30-10:30

  SEKCE 1 Výroba nápojů v průmyslovém opojení

 • SEKCE 2 Trestat nebo pomáhat? Kontroly a metodická pomoc původcům v otázkách spisové služby

 • SEKCE 3 Provenience a autenticita v postfaktickém věku

 • SEKCE 4 Mediální archivy

 • 11:00-12:30

  SEKCE 1 Výroba nápojů v průmyslovém opojení

 • SEKCE 2 Edice na stůl! Vydávání archivních pramenů úřední povahy k českým moderním a soudobým dějinám.

 • SEKCE 3 Minulé a budoucí horizonty českého archivnictví

 • SEKCE 4

 

Fieldset

   

  Fieldset

   

  Verification